PRIVACYVERKLARING

 

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Sportivitea. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Sportivitea voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om producten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Sportivitea verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van onze goederen en/of diensten;

De afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;

Het opslaan van klantgegevens in onze databank, om de relatie tussen u en Sportivitea te kunnen onderhouden;

Het verstrekking van informatie via een nieuwsbrief.

 

Artikel 3: Minderjarigen

Sportivitea heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

 

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

 

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Wanneer u een account heeft aangemaakt op onze website dan kunt u uw persoonsgegevens op elk gewenst moment inzien en veranderen in uw persoonlijke klantomgeving.

 

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u uw dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u de dienstverlening bij ons heeft beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Als particuliere klant worden de gegevens direct verwijdert uit ons bestand.

 

Artikel 8: Delen met anderen

Sportivitea verstrekt u persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals aan de koeriersdiensten van PostNL.

 

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.